Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Tĩnh Gia

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
9217/QĐ-UBND 23/11/2020 Về việc đính chính ký hiệu loại đất đang sử dụng ghi tại Điều 1 Quyết định số 5744/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND thị xã Nghi Sơn
9216/QĐ-UBND 23/11/2020 Về việc đính chính ký hiệu loại đất đang sử dụng ghi tại Điều 1 Quyết định số 5784/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND thị xã Nghi Sơn
9215/QĐ-UBND 23/11/2020 Về việc đính chính ký hiệu loại đất đang sử dụng ghi tại Điều 1 Quyết định số 5816/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND thị xã Nghi Sơn
9213/QĐ-UBND 23/11/2020 Về việc đính chính ký hiệu loại đất đang sử dụng ghi tại Điều 1 Quyết định số 5749/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND thị xã Nghi Sơn
278/BC-UBND 20/11/2020 Báo cáo tháng 11 nhiệm vụ trọng tâm công tác háng 12
9130/QĐ-UBND 20/11/2020 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Kè chống sạt lở và nạo vét tiêu thoát lũ Khu kinh tế trọng điểm Nghi Sơn, tại xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn
277/BC-UBND 19/11/2020 Báo cáo tiến độ xây dựng chợ nông thôn.
9015/QĐ-UBND 19/11/2020 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tổ hợp dịch vụ thương mại Huy Anh do công ty TNHH xây dựng thương mại vận tải Huy Anh Nghi Sơn làm chủ đầu tư, tại phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn
9016/QĐ-UBND 19/11/2020 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tổ hợp dịch vụ thương mại Huy Anh do công ty TNHH xây dựng thương mại vận tải Huy Anh Nghi Sơn làm chủ đầu tư, tại phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn
9014/QĐ-UBND 19/11/2020 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tổ hợp dịch vụ thương mại Huy Anh do công ty TNHH xây dựng thương mại vận tải Huy Anh Nghi Sơn làm chủ đầu tư, tại phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn
9013/QĐ-UBND 19/11/2020 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tổ hợp dịch vụ thương mại Huy Anh do công ty TNHH xây dựng thương mại vận tải Huy Anh Nghi Sơn làm chủ đầu tư, tại phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn
9012/QĐ-UBND 19/11/2020 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tổ hợp dịch vụ thương mại Huy Anh do công ty TNHH xây dựng thương mại vận tải Huy Anh Nghi Sơn làm chủ đầu tư, tại phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn
9011/QĐ-UBND 19/11/2020 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tổ hợp dịch vụ thương mại Huy Anh do công ty TNHH xây dựng thương mại vận tải Huy Anh Nghi Sơn làm chủ đầu tư, tại phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn
9009/QĐ-UBND 19/11/2020 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tổ hợp dịch vụ thương mại Huy Anh do công ty TNHH xây dựng thương mại vận tải Huy Anh Nghi Sơn làm chủ đầu tư, tại phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn
9008/QĐ-UBND 19/11/2020 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tổ hợp dịch vụ thương mại Huy Anh do công ty TNHH xây dựng thương mại vận tải Huy Anh Nghi Sơn làm chủ đầu tư, tại phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn
1 2 3 4 5 6