Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Tĩnh Gia

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
7133/QĐ-UBND 18/09/2020 Về việc thu hồi đất do ông Vũ Lạnh Niên hiện đang sử dụng tại xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn để thực hiện dự án: Đường dây 500kV đấu nối nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn vào hệ thống điện Quốc gia
7137/QĐ-UBND 18/09/2020 Về việc thu hồi đất do ông Lê Văn Loan hiện đang sử dụng tại xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn để thực hiện dự án: Đường dây 500kV đấu nối nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn vào hệ thống điện Quốc gia
216/72 17/09/2020 BÁO CÁO 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
7066/QĐ-UBND 15/09/2020 V/v cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Trọng Minh tại phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
7059/QĐ-UBND 15/09/2020 Về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Cao Minh Lý
7058/QĐ-UBND 15/09/2020 Về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Cao Thị Minh
7057/QĐ-UBND 15/09/2020 Về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Trịnh Văn Tẹo
7056/QĐ-UBND 15/09/2020 Về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Lê Hữu Minh
7055/QĐ-UBND 15/09/2020 Về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Lê Hữu Đồng
7054/QĐ-UBND 15/09/2020 Về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Lê Hữu Nhất
7053/QĐ-UBND 15/09/2020 Về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Lê Văn Thăng
7052/QĐ-UBND 15/09/2020 Về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Lê Văn Thành
7051/QĐ-UBND 15/09/2020 Về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Lê Thị Mỉnh
7050/QĐ-UBND 15/09/2020 Về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Lê Thanh Hải
7049/QĐ-UBND 15/09/2020 Về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Lê Văn Hữu
1 2 3 4 5 6