Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Tĩnh Gia

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1460/UBND-KTHT
Ngày ban hành 30/05/2019
Trích yếu Về việc công khai kế hoạch tái định cư dự án: Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia
Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống