Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Tĩnh Gia

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 5443/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/08/2020
Trích yếu Quyết định Về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: Xây dựng đường giao thông nông thôn phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn (Thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020)
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm Tải xuống