Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Tĩnh Gia

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 5229/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/07/2020
Trích yếu Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án: Xây dựng bến cảng chuyên dùng phục vụ kho đầu mối LPG và kho nhựa đường lỏng tại Khu Kinh tế Nghi Sơn của Công ty TNHH MTV Tân Thành 8 làm chủ đầu tư
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm Tải xuống