Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Tĩnh Gia

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 841/UBND-VP
Ngày ban hành 26/03/2020
Trích yếu V/v yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đội thực hiện các công việc của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống