Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Tĩnh Gia

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 121/BC-UBND
Ngày ban hành 25/03/2020
Trích yếu Báo cáo kết quả Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm Tải xuống