Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Tĩnh Gia

 STTHọ và tênChức vụĐiện thoại CQĐiện thoại DĐThư điện tử
Expand/Collapse 30;#Huyện Tĩnh Gia 30;#Huyện Tĩnh Gia
1Nguyễn Tiến DũngChủ tịch0913300635dungnt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
2Trương Bá DuyênPhó Chủ tịch0948458686duyentb.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
3Hồ Đình TùngPhó Chủ tịch0919874666tunghd.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
4Phạm Văn NhiệmPhó Chủ tịch0982712304nhiempv.tinhgia@thanhoa.gov.vn
5Lê Hồng ThanhTrưởng phòng0888539169thanhlh.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
6Nguyễn Văn HảiPhó ban0982710323hainv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
7Hoàng Văn PhúTrưởng phòng0915037777phuhv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
8Mai Xuân ChâuTrưởng phòng0912211602chaumx.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
9Phan Văn TìnhChánh Thanh tra0949143963tinhpv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
10Hoàng Khắc ĐạoTrưởng phòng0989062446daohk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
11Lê Thị Kim HằngChánh Văn phòng023738610450988130880hangltk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
12Lê Văn LưỡngTrưởng phòng0912244006luonglv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
13Lê Ngọc HàTrưởng phòng0976433818haln.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
14Vũ Thị Thanh VânTrưởng phòng0977232768vanvtt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
15Hoàng Bá TrungTrưởng phòng0912316003trunghb.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
16Khương Văn DũngPhó Trưởng phòng0937710888dungkv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
17Nguyễn Trọng NiềmPhó Trưởng phòng0988679026niemnt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
18Nguyễn Bá PhươngTrưởng phòng0948730567phuongnb.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
19Mai Cao CườngGiám đốc0983339696cuongmc.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
20Lê Văn SơnĐội trưởng0975063757sonlv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
21Lê Duy NhânĐội phó0915244737nhanld.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
22Mai Thị ThịnhPhó Trưởng phòng0976668268thinhmt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
23Lê Văn HoạtPhó Trưởng phòng0902136189hoatlv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
24Lường Nhật NamPhó Chánh Văn phòng0976939934namln.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
25Nguyễn Kim KhuêPhó Chánh Văn phòng0915597861khuenk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
26Nguyễn Như DũngPhó ban0915134990dungnn.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
27Tô Vĩnh ĐiệpPhó phòng0949087316dieptv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
28Dương Thị HằngTrưởng phòng0949077271hangdt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
29Trần Hoàng GiaPhó Trưởng phòng0987614079giath.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
30Nguyễn Thành NhânPhó Trưởng phòng090918745089nhannt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
31Vũ Trọng NamPhó Trưởng phòng0912383089namvt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
32Quản Giang ThaoPhó Trưởng phòng01234132456thaoqg.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
33Nguyễn Kim ƯngPhó Trưởng phòng0918684896ungnk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
34Nguyễn Văn NiềmPhó Trưởng phòng0983861900niemnv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
35Đỗ Xuân CườngPhó Trưởng phòng0988595998cuongdx.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
36Lê Ngọc ĐạiPhó Chánh Thanh tra0988884626dailn.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
37Lê Đăng TùngPhó Trưởng phòng0988957999tungld.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
38Đoàn Thanh ChungPhó Trưởng phòng0915597359chungdt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
39Lê Thế SơnPhó Chánh Văn phòng0943631668sonlt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
40Cao Lương NgọcPhó Giám đốc0982623168ngoccl.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
41Nguyễn Văn BíchPhó Giám đốc0984593678bichnv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
42Nguyễn Văn TràPhó Trưởng phòng023738610450978851977tranv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
43Phạm Văn SơnPhó phòng0981666866sonpv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
44Đỗ Viết DựcPhó ban02378689202ducdv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
45Lê Tiến LũyĐội phó0387484809luylt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
46Lê Hồng HiếuPhó Giám đốc0949103838hieulh.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
47Lại Thị NhẫnPhó phòng0826869192nhanlt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
48Nguyễn Thị Linh ChiPhó Chánh Thanh tra0974137678chintl.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
49Lê Văn HiềnPhó phòng0912628711hienlv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn