Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Tĩnh Gia

Nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ thị xã Nghi Sơn kết nạp 1.165 đảng viên mới

Đăng ngày 04 - 08 - 2020
100%

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện Tĩnh Gia (nay là là Đảng bộ thị xã Nghi Sơn) đạt kết quả quan trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; đã kết nạp 1.165 đảng viên mới vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Trong nhiệm kỳ các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong tình hình mới. Đổi mới triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, phân công trách nhiệm, thời gian hoàn thành; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chất lượng viết bài thu hoạch sau học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề hằng năm, đặc biệt là đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực, hiệu quả, có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

 Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên đạt kết quả quan trọng, trong nhiệm kỳ Đảng bộ đã bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.705 quần chúng ưu tú, bồi dưỡng cho 1.718 đảng viên mới. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng được chú trọng, biên soạn, tái bản, phát hành cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Tĩnh Gia 1930 - 2020”; 100% các xã, phường và 5 cơ quan, đơn vị biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ; hoàn thành dự án mở rộng Khu di tích lịch sử cách mạng Đảng bộ huyện tại phường Tân Dân (giai đoạn 1).

Công tác củng cố, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở được cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đảm bảo chất lượng. Đến nay, Đảng bộ thị xã Nghi Sơn có 59 tổ chức cơ sở đảng, với trên 11.000 đảng viên, 100 % các thôn đều có chi bộ đảng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 1.165 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức cho 1.390 đồng chí, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

 

Sỹ Thành

<

Tin mới nhất

Trên 1300 người tham gia hiến máu nhân đạo(27/09/2020 9:59 CH)

Trao 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn(26/09/2020 10:24 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy, phiên họp thường kỳ tháng 9(25/09/2020 10:18 CH)

Chương trình em nuôi, chung tay hỗ trợ 24 học sinh khó khăn tới trường(19/09/2020 11:32 CH)

Trao 35 xe lăn cho người khuyết tật(18/09/2020 11:25 CH)

Đối thoại với 33 hộ dân ảnh hưởng bởi dự án đường vào nhà máy Xi măng Đại Dương(09/09/2020 7:37 SA)

Hoàn thành và đưa vào sử dụng Trường THCS Mai Lâm (07/09/2020 7:45 SA)

Trên 60.000 học sinh trên địa bàn thị xã Nghi Sơn náo nức ngày khai trường(05/09/2020 8:07 SA)