Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Tĩnh Gia

Trung tâm Chính trị thị xã Nghi Sơn khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng và lớp bồi dưỡng đảng viên mới khoá 3 năm 2020

Đăng ngày 06 - 07 - 2020
100%

Ngày 06/7/2020, Trung tâm Chính trị thị xã Nghi Sơn phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Thị uỷ tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng và lớp đảng viên mới khoá 3 năm 2020.

Hình ảnh tại buổi lễ khai giảng.

 

Tới dự có các đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã; đồng chí Mai Sỹ Lân, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thị uỷ, Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thị uỷ.

 Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng và lớp đảng viên mới khoá 3 có sự tham gia của 159 học viên đến từ các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Theo đó, trong thời gian từ ngày 06/7 đến ngày 10/7/2020, lớp bồi dưỡng dành cho đối tượng kết nạp đảng, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu các chuyên đề: Khái lược lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên đảng cộng sản Việt Nam…trong quá trình học tập các học viên sẽ có 1 buổi tham quan thực tế, 1 buổi hướng dẫn thủ tục kết nạp đảng, 1 buổi thảo luận và viết bài thu hoạch.

Đối với lớp dành cho đảng viên mới từ ngày 06/7 đến ngày 13/7/2020, các đảng viên sẽ được học tập, nghiên cứu các chuyên đề như: Chủ nghĩa mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH Việt Nam; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Xây dựng Đảng về đạo đức. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra, trong chương trình học tập, các học viên của 2 lớp sẽ được truyền đạt thêm chuyên đề thực tiễn về kết quả đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020-2025 và thành lập thị xã Nghi Sơn và các phường thuộc thị xã Nghi Sơn.

Đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã phát biểu trong lễ khai giảng.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã nhấn mạnh: Khóa học lần này diễn ra trong không khí cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân toàn thị xã đang ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng thành công đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy, hướng tới chào mừng Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Nghi Sơn và các phường thuộc thị xã Nghi Sơn. Vì vậy, để 2 lớp học đạt kết quả đề ra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ đề nghị Trung tâm chính trị thị xã tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng giảng dạy, có phuơng pháp truyền đạt phù hợp cung cấp những kiến thức cơ bản, thiết thực cho học viên.

Đối với các đồng chí học viên cần phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm trong học tập, rèn luyện chấp hành tốt nội quy lớp học, sắp xếp thời gian và công việc một cách hợp lý để tham gia học tập đầy đủ, đúng giờ, đảm bảo chất lượng, từ đó vận dụng những kiến đã được học vào hoạt động thực tiễn để luôn chủ động, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trên từng lĩnh vực công tác.

 

Sỹ Thành - Trung Kiên

<

Tin mới nhất

Tạm dừng tổ chức Lễ công bố thành lập thị xã Nghi Sơn để phòng, chống dịch bệnh COVID-19(05/08/2020 10:04 CH)

Nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ thị xã Nghi Sơn kết nạp 1.165 đảng viên mới(04/08/2020 10:29 CH)

Tuyển dụng viên chức Ban giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư năm 2020(04/08/2020 10:17 CH)

Cải tạo, nâng cấp công trình Nghĩa trang liệt sỹ thị xã Nghi Sơn(24/07/2020 7:43 CH)

Kiểm tra việc thực hiện chỉ thị 54-CT/TW của Ban Bí thư trên địa bàn thị xã Nghi Sơn(16/07/2020 8:40 CH)

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn(16/07/2020 8:23 CH)

Khánh thành nhà “Khăn quàng đỏ” cho học sinh mồ côi bố(14/07/2020 9:20 CH)

Ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020(09/07/2020 10:43 CH)