Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Tĩnh Gia

Quy định mới về công tác văn thư

Đăng ngày 11 - 03 - 2020
100%

Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP Về công tác văn thư.

Bộ phận Văn thư cơ quan UBND huyện đang hướng dẫn phòng, ban thực hiện theo quy định mới.

 

Nghị định này quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư. Công tác văn thư được quy định tại Nghị định này gồm: Soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư.

Về nguyên tắc quản lý công tác văn thư, Nghị định quy định: Công tác văn thư được thực hiện thống nhất theo quy định của pháp luật.

Văn bản của cơ quan, tổ chức phải được soạn thảo và ban hành đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày theo quy định của pháp luật: Đối với văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đối với văn bản chuyên ngành do người đứng đầu cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực căn cứ Nghị định này để quy định cho phù hợp; đối với văn bản hành chính được thực hiện theo quy định tại Chương II Nghị định này.

Tất cả văn bản đi, văn bản đến của cơ quan, tổ chức phải được quản lý tập trung tại Văn thư cơ quan để làm thủ tục tiếp nhận, đăng ký, trừ những loại văn bản được đăng ký riêng theo quy định của pháp luật.

Văn bản đi, văn bản đến thuộc ngày nào phải được đăng ký, phát hành hoặc chuyển giao trong ngày, chậm nhất là trong ngày làm việc tiếp theo. Văn bản đến có các mức độ khẩn: "Hỏa tốc", "Thượng khẩn" và "Khẩn" (văn bản khẩn) phải được đăng ký, trình và chuyển giao ngay sau khi nhận được; văn bản phải được theo dõi, cập nhật trạng thái gửi, nhận, xử lý.

Về giá trị pháp lý của văn bản điện tử, văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy. Chữ ký số trên văn bản điện tử phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, trong phạm vi quyền hạn được giao có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện đúng quy định về công tác văn thư, chỉ đạo việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác văn thư.

Cá nhân trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc có liên quan đến công tác văn thư phải thực hiện đúng quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Văn thư cơ quan có nhiệm vụ: Đăng ký, thực hiện thủ tục phát hành, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi; tiếp nhận, đăng ký văn bản đến; trình, chuyển giao văn bản đến; sắp xếp, bảo quản và phục vụ việc tra cứu, sử dụng bản lưu văn bản; quản lý Sổ đăng ký văn bản; quản lý, sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật của cơ quan, tổ chức; các loại con dấu khác theo quy định./.

Tải Nghị định số 30/2020/NĐ-CP tại đây

 

Nguyễn Toàn

<

Tin mới nhất

Ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020(09/07/2020 10:43 CH)

Trung tâm Chính trị thị xã Nghi Sơn khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng và lớp bồi...(06/07/2020 10:55 CH)

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất(01/07/2020 10:03 SA)

Thị xã Nghi Sơn hoàn thành Đại hội Đảng cấp cơ sở tại 59 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc(29/06/2020 9:25 CH)

Hội nghị Biểu dương 199 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước...(25/06/2020 9:38 CH)

Đại hội Đảng bộ cơ quan Thị ủy Nghi Sơn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025(21/06/2020 2:19 CH)

Các đường bay đang khai thác tại Cảng hàng không Thọ Xuân(21/06/2020 9:23 CH)

Một tấm lòng trong vạn tấm lòng(13/06/2020 9:01 CH)