Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Tĩnh Gia

Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Đăng ngày 16 - 11 - 2020
100%

Chiều ngày 16/11/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Nghi Sơn tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

Các Đại biểu tham dự buổi Tọa đàm.

 

Dự Tọa đàm kỷ niệm có các đồng chí: Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Nghi Sơn; Nguyễn Văn Tòng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn.

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại 90 năm truyền thống vẻ vang xây dựng, trưởng thành của Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Thanh Hóa và Ủy ban Mặt trận tổ quốc thị xã Nghi Sơn.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Tĩnh Gia (Nay là thị xã Nghi Sơn), MTTQ Việt Nam thị xã Nghi Sơn được thành lập ngày 06/12/1945, hình thức tổ chức đầu tiên là Mặt trận Việt Minh huyện Tĩnh Gia do ông Lường Hồng Minh làm Chủ tịch. Từ khi thành lập đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Nghi Sơn đã trải qua 14 kỳ đại hội, phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Nghi Sơn đã không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, tập hợp các tầng lớp Nhân dân trong thị xã tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, hậu thuẫn cho phong trào cách mạng, chống thù trong, giặc ngoài, đưa phong trào cách mạng vượt qua khó khăn, bảo vệ chính quyền cách mạng.

Trong công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, như: Phong trào “Sống tốt đời đẹp đạo”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ngày vì người nghèo”...thực hiện tốt chức năng vài trò của MTTQ trong công tác xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của chính quyền các cấp thông qua việc tổ chức các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, thực hiện dân chủ rộng rãi trong Nhân dân, góp phần xây dựng thị xã Nghi Sơn ngày càng phát triển.

Đồng chí Trần Văn Hải - Bí thư Thị ủy Nghi Sơn phát biểu tại Tòa đàm kỷ niệm.

 

Phát biểu tại buổi Tọa đàm kỷ niệm, đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Nghi Sơn đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những thành tích mà Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong toàn thị xã Nghi Sơn đã đạt được trong thời gian qua. Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng chí Bí thư Thị ủy Nghi Sơn đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam từ thị xã đến cơ sở cần tiếp tục đổi mới, đa dạng hoá nội dung và các hình thức tập hợp Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện tốt việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, động viên Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp Nhân dân. Cổ vũ, phát huy tiềm năng, sức mạnh, trí tuệ Nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội. Đồng thời, tập trung xây dựng tổ chức MTTQ Việt Nam các cấp thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên.

Đồng chí Trần Văn Hải, Bí thư Thị ủy Nghi Sơn đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thị xã cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đưa nội dung của các phong trào đi vào thực tiễn cuộc sống góp phần xây dựng thị xã Nghi Sơn ngày một phát triển.

 

 

Sỹ Thành

<

Tin mới nhất

Thiết thực giao lưu động lực học tập, hướng nghiệp tương lai(20/11/2020 10:51 SA)

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn trao tặng thiết bị dạy học cho trường tiểu học và THCS tại Thanh Hóa(18/11/2020 11:27 SA)

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến và Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử...(17/11/2020 9:47 SA)

Giai đoạn 2016 - 2020, tổng nguồn lực thực hiện Chương trình giảm nghèo trên địa bàn thị xã Nghi...(16/11/2020 11:20 SA)

Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam(16/11/2020 11:10 SA)

Tổ chức kiểm tra sát hạch vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp viên chức Ban Giải phóng mặt...(11/11/2020 11:48 SA)

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở trên địa bàn thị xã Nghi Sơn(04/11/2020 1:31 CH)

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Nghi Sơn tiếp nhận được 560 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung(29/10/2020 1:47 CH)