Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Tĩnh Gia

Giai đoạn 2016 - 2020, tổng nguồn lực thực hiện Chương trình giảm nghèo trên địa bàn thị xã Nghi Sơn là gần 290 tỷ đồng

Đăng ngày 16 - 11 - 2020
100%

Trong giai đoạn 2016-2020, tổng nguồn lực thực hiện Chương trình giảm trên địa bàn thị xã Nghi Sơn là 286.582 triệu đồng. Trong đó, kinh phí Trung ương hỗ trợ là 226.213 triệu đồng; kinh phí địa phương 22.326 triệu đồng và vốn đối ứng của các hộ dân là 38.043 triệu đồng.

Mô hình làm đèn lồng xuất khẩu đã giúp nhiều chị em trên địa bàn xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn vươn lên thoát nghèo.

 

Từ số kinh phí trên trong thời gian qua trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã triển khai có hiệu quả nhiều chương trình dự án như: Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn thôn, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; dự án đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn thôn, xã đặc biệt khó khăn miền núi; Tiểu dự án hỗ trợ nhân rộng mô hình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời hỗ trợ xây dựng 59 mô hình; triển khai thực hiện 11 mô hình chăn nuôi bò sinh sản  tại các xã, phường: Ngọc Lĩnh, Ninh Hải, Tân Dân, Tân Trường, Định Hải, Phú Sơn, Phú Lâm, Hải Ninh, Các Sơn, Hải Lĩnh với tổng số kinh phí 5.793 triệu đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 3.250 triệu đồng và vốn đối ứng của Nhân dân là: 2.543 triệu đồng với 258 hộ tham gia, kết quả đã có 188 hộ thoát nghèo.

Mô hình chăn nuôi bò sinh sản tại xã Ngọc Lĩnh, thị xã Nghi Sơn đã giúp nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo.

 

Với sự vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền từ thị xã đến cơ sở, công tác giảm nghèo trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Từ tỷ lệ hộ nghèo 15,8% (với 10.143 hộ) vào năm 2016 thì đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của toàn thị xã Nghi Sơn giảm xuống chỉ còn 1,45% (còn 1.016 hộ). Những kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo trong giai đoạn 2016 - 2020 đã góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng thị xã Nghi Sơn ngày một phát triển.

 

 

Sỹ Thành

<

Tin mới nhất

Thiết thực giao lưu động lực học tập, hướng nghiệp tương lai(20/11/2020 10:51 SA)

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn trao tặng thiết bị dạy học cho trường tiểu học và THCS tại Thanh Hóa(18/11/2020 11:27 SA)

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến và Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử...(17/11/2020 9:47 SA)

Giai đoạn 2016 - 2020, tổng nguồn lực thực hiện Chương trình giảm nghèo trên địa bàn thị xã Nghi...(16/11/2020 11:20 SA)

Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam(16/11/2020 11:10 SA)

Tổ chức kiểm tra sát hạch vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp viên chức Ban Giải phóng mặt...(11/11/2020 11:48 SA)

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở trên địa bàn thị xã Nghi Sơn(04/11/2020 1:31 CH)

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Nghi Sơn tiếp nhận được 560 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung(29/10/2020 1:47 CH)