Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
136 người đã bình chọn
3870 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1358/UBND-VHTT 16/05/2018 Về việc lập danh sách vận động viên tham dự các môn thể thao
1345/UBND-VP 16/05/2018 Về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ước đạt trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
1259/UBND-VHTT 09/05/2018 Về việc lập danh sách cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT dành cho CBCC cấp xã
1258/UBND-VHTT 09/05/2018 Về việc cung cấp danh dách các cơ sở in và cơ sở phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn huyện
170/TB-UBND 07/05/2018 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị chỉ đạo các giải pháp giải quyết vướng mắc, tồn tại trong công tác quản lý Nhà nước tại Khu du lịch Hải Hoà
1233/UBND-VHTT 07/05/2018 Về việc tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch điều tra thống kê, tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện được hỗ trợ đầu thu kỹ thuật số
120/VNCERT-KTHT&GS 27/04/2018 Về việc cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin SA-CORE-2018-004 của hệ quản trị nội dung Drupal
152/TB-UBND 26/04/2018 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí và thời gian hoàn thành lắp đặt hệ thống Đài Truyền thanh cho 08 xã năm 2018
1109/UBND-VHTT 24/04/2018 Về việc báo cáo danh sách các cơ sở In, hoạt động kinh doanh dịch vụ photocopy và phát hành sách trên địa bàn huyện
83/PA-UBND 24/04/2018 Phương án Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Tĩnh Gia năm 2018
1084/UBND-VHTT 23/04/2018 Về việc tăng cường kiểm soát các hoạt động truyền thông của các doanh nghiệp và tiếp tục tuyên truyền về Đề án số hoá truyền hình mặt đất
81/KH-UBND 23/04/2018 Kế hoạch Triển khai thực hiện chỉ tiêu tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về thông tin năm 2018 trên địa bàn huyện Tĩnh Gia
1062/UBND-VHTT 20/04/2018 Về việc tham gia ý kiến về địa điểm xây dựng tạm các trạm BTS của Công ty CP Viễn thông di động VIETNAMOBILE
1051/UBND-VHTT 19/04/2018 Về việc rà soát bổ sung và cấp mới tên đăng nhập cho CBCC, VC cấp huyện và các xã, thị trấn
970/UBND-VHTT 13/04/2018 Về việc hỗ trợ VNPT Tĩnh Gia triển khai chuẩn hoá thông tin thuê bao di động theo Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ
1 2 3 4 5 6