Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
155 người đã bình chọn
535 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
502/BC-UBND 18/10/2018 Báo cáo Kết quả công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Tĩnh Gia tháng 10 năm 2018
3367/UBND-QLDA 18/10/2018 Về việc quản lý mặt bằng đã thu hồi đất thực hiện dự án: Đường giao thông từ QL1A vào khu du lịch nghỉ mát Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia
503/TB-UBND 18/10/2018 Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Ninh Hải
504/TB-UBND 18/10/2018 Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Hải Lĩnh
505/TB-UBND 18/10/2018 Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Các Sơn
6827/QĐ-UBND 18/10/2018 Quyết định về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh gia đất để tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình đường dây và Trạm biến áp 110Kv Tĩnh Gia 2, Thanh Hóa - Hạng mục: 35, 22kV (Địa điểm: xã Phú Lâm)
6828/QĐ-UBND 18/10/2018 Quyết định về việc giao đất tái định cư và thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân xã Hải Bình tại khu tái định cư Hải Bình Dự án: Khu tái đinh cư Hải Bình (giai đoạn 1)
6830/QĐ-UBND 18/10/2018 Quyết định về việc thay thế thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án: Nhà máy Vôi công nghiệp Nghi Sơn tại xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia
157/TTr-UBND 18/10/2018 Tờ trình Về việc đề nghị cho phép Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát thực hiện dự án: Khu phát triển GAS&LNG và các loại hình phụ trợ lọc hóa dầu tại Khu kinh tế Nghi Sơn trong năm 2018, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tĩnh Gia
3368/UBND-KTHT 18/10/2018 Về việc tham gia ý kiến về mặt bằng xay dựng công trình tuyến ĐZ 22kV và TBA 2000kVA - 22/04kV cấp điện cho dự án nhà máy viên nén gỗ Văn Lang Yufukuya tại Kinh tế Nghi Sơn
3372/UBND-VP 18/10/2018 Về việc đăng ký học viên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức Hội nhập quốc tế và nghiệp vụ đối ngoại năm 2018
3369/UBND-KTHT 18/10/2018 Về việc trả lời, giải quyết đơn kiến nghị của các hộ tiểu thương đang kinh doanh tại chợ còng, thi trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia
6845/QĐ-UBND 18/10/2018 Quyết định về việc điều chỉnh nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 13/4/2018 của UBND huyện Tĩnh Gia về việc thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Văn Thạo, đang sử dụng tại thôn Liên Sơn, xã Hải Thượng để thực hiện dự án: Đường từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn
6831/QĐ-UBND 18/10/2018 Quyết định về việc ban hành phương án sản xuất trồng trọt năm 2019
6844/QĐ-UBND 18/10/2018 Quyết định về việc phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Nguyễn Văn Thạo khi nhà nước thu hồi đất tại xã Hải Thượng để thực hiện dự án: Đường từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn thuộc tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn
1 2 3 4 5 6